Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat és adatvédelmi elvek

A Dr. Oroszlán Zsuzsa Ügyvédi Iroda www.droroszlanzsuzsa.hu című honlapján is kiemelt figyelmet szentel Ügyfelei és a honlap Ügyfélnek nem minősülő minden látogatója („Felhasználók”) személyes adatai védelmének. Személyes adatnak minősül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A Dr. Oroszlán Zsuzsa Ügyvédi Iroda kizárólag az on-line szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználók esetében kéri bizonyos adatok rendelkezésére bocsátását, s ezeket az adatokat is csak olyan mértékben, amilyenben az a Felhasználó által igénybe vett, illetve kért szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

A Dr. Oroszlán Zsuzsa Ügyvédi Iroda adatokat csak akkor tárolja, ha ehhez a Felhasználó előzetesen írásban hozzájárul. A hozzájárulást megadottnak tekinti, ha valamely adatbeviteli űrlap alján a Felhasználó, az adattárolásra vonatkozó figyelemfelhívás mellett elhelyezett küldés gombra kattint. A megadott személyes adatokat a Dr. Oroszlán Zsuzsa Ügyvédi Iroda az érintett Felhasználó kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senkinek nem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. A Dr. Oroszlán Zsuzsa Ügyvédi Iroda minden rendelkezésére álló, törvényes eszközzel gondoskodik az adatok mint ügyvédi titkok védelméről és az ezzel kapcsolatos jogi kötelezettségei mindenkori teljesítéséről.

A Dr. Oroszlán Zsuzsa Ügyvédi Iroda kötelezi magát arra, hogy a tudomására jutó, a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt szigorúan bizalmasan kezeli, s azokat kizárólag ügyvédi szolgáltatásai fejlesztéséhez használja fel. A Dr. Oroszlán Zsuzsa Ügyvédi Iroda ésszerű ellenőrzést gyakorol azon személyes adatok, információk felett, amelyeket a Felhasználók megosztanak vele. A Dr. Oroszlán Zsuzsa Ügyvédi Iroda gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok kezelése és feldolgozása mindenkor megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. Az adatvédelmi elvek kialakításakor a Dr. Oroszlán Zsuzsa Ügyvédi Iroda különös súllyal veszi figyelembe a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. sz. törvényt, valamint a személyiségi jogok védelmét a Személyes adatok gépi feldolgozásáról Strasbourgban, 1981. január 28.-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló, 1998. évi VI. sz. törvényt, továbbá az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényt.

Adatvédelmi felelős: Dr. Oroszlán ZsuzsaTelefon: +36 1 391 6543 E-mail: zsuzsa.oroszlan@t-online.hu