Biztosítási és kártérítési jogi szolgáltatásaink

Irodám az elmúlt évtizedekben kimagasló tapasztalatokat halmozott fel, amelyekből Megbízóim profitálhatnak: ez a baj megelőzése, a helyes kárbejelentés, a segítségnyújtás a kár rendezésében és - bármely lépés előtt - a siker esélyeinek alapos vizsgálata.

„Legjobb a bajt idejekorán megelőzni!”

Tanácsadás a biztosítási szerződések megkötése előtt

Nem ritka, hogy egy biztosító 50-100 oldalas szerződési feltételeket kínál. A legtöbb gond abból adódik, hogy nem elég a végtelen hosszúságú általános biztosítási szerződési feltételeket átolvasni: értelmezni is tudni kell őket ahhoz, hogy megismerjük a biztosító leendő szolgáltatásának korlátozásait, kizárásait és a biztosító mentesülésére okot adó körülményeket. Ezek a Megbízómra esetleg hátrányos kikötések nem egyszer a szerződés szövegében elbújtatva találhatók - ám az, hogy a rejtett korlátozások, a „kisbetűs rendelkezések” a biztosítási törvénybe ütköznek, nem fogja megakadályozni a biztosítót, hogy kár esetén szolgáltatását ezekre hivatkozva tagadja meg. Ezért fontos még a szerződés megkötése előtt megtudni, hogy megfelel-e Megbízóm gazdasági és biztosítási céljainak a megkötésre felkínált biztosítási szerződés. Ha Ön nem szokott hosszú tervezeteket értelmezni: itt vagyok.

„Kárt jelenteni tudni kell!”

Tanácsadás a kár bejelentésénél

Abból ered a legtöbb jogvita, hogy a kárbejelentésben járatlan Megbízó, miközben – nagyon helyesen - igazat mond, többet, vagy mást is nyilatkozik, mint ami jogos érdekeit szolgálná, vagy amit tőle a biztosító törvény vagy szerződés alapján megkövetelhetne. A jogban a bizonyítási teher kérdésének alapvető jelentősége lehet. Kár esetén elég a magunk baja: átgondolatlan nyilatkozatainkkal ne teljesítsük a biztosító, vagy a károkozó helyett az ő bizonyítási kötelezettségeiket is. Mivel a kár bejelentése és a biztosítóval folytatott párbeszéd a biztosító későbbi szolgáltatásának alapja, a valósághű és bölcs kárbejelentés megtétele, a biztosítóval folytatott szakmai kommunikáció komoly tapasztalatokat igényel: ha kell, szívesen segítek.

„Hogy tisztán lássunk!”

A siker esélyeinek vizsgálata

Irodám egyik erőssége, amely a biztosításügyben tanultakból adódik, hogy Megbízóm valósághű elbeszélése és az ügyben keletkezett iratok alapján meg tudom becsülni, hogy adott követelést a károsult, akár – más ügyben – a felelősségbiztosított károkozó milyen módon, milyen eséllyel és hozzávetőlegesen milyen költség előlegezése mellett tudja érvényesíteni. Megbízóm érdekében nyíltan megmondom azt is, ha nem látok reális esélyt, és „a leves esetleg többe kerülne, mint a hús”.

„Mentsük, ami menthető!”

Tanácsadás a biztosítási esemény/a kár bekövetkezése után, egyezség reményében vagy perben

Alap, hogy ha van reális követelés, megfelelő kárjelentéssel és bizonyítással igyekszem Megbízóm számára peren kívül, méltányos és jogszerű egyezséget elérni, feltéve, hogy erre a biztosító is hajlandó. Ennek során jól jön az a gyakorlat, amelyet korábban biztosítóknál szereztem, és az a kreativitás – ami az igazmondásnak nem ellentéte - , amely a hosszú ügyvédi gyakorlatból ered. Ha a békés egyezkedés nem vezet célhoz, akkor Megbízóm peres képviseletét is ellátom.