Hasznos tanácsok Megbízóimnak

Jó, azaz biztosítási kockázatainknak megfelelő, jogszerű biztosítást kössünk!

Olyan biztosítást kell kötni, ami megfelel előre meghatározandó biztosítási igényeinknek és a jogszerűségnek. Ennek során biztosítási szakjogászt célszerű megbízni a tervezet biztosítási jogi szempontú átvizsgálásával. Az egyéb aspektusokat szakértelemmel bíró, önálló felelősséggel rendelkező független biztosításközvetítő is érvényesítheti.

Előre kérjük el, olvassuk el, aláírás után pedig őrizzük meg az összes biztosítási szerződési iratot!

A biztosítási szerződés biztosítási ajánlatát és összes szerződési feltételét az ügyféltájékoztatóval együtt, még a szerződés megkötése előtt kinyomtatva el kell kérni a biztosításközvetítőtől, és azokat a fontos iratok között megőrizni. Digitális világban ugyanis az azonos című biztosítások feltételei is gyakran változhatnak. A biztosítási ajánlaton úgyis aláíratják velünk, vagy előzékenyen beikszelik helyettünk, hogy ezeket a dokumentumokat a szerződés megkötése előtt átvettük, és áttanulmányoztuk: történjék is így! Törekedjünk arra, hogy az iratokat saját kockázatainkat szem előtt tartva valóban átolvassuk: az értelmezésnél Irodám szívesen segít.

„Kárt jelenteni tudni kell!”

Abból ered a legtöbb biztosítói elutasítás, hogy a károsult vagy a károkozó nem jártas a kárjelentésben, és a releváns tényektől elkanyarodva többet, mást mond, mint ami jogos érdekeit szolgálná. Kevesen vannak tisztában vele: az is kárbejelentésnek minősül, ha éjnek évadján és/vagy a világ túlsó feléről felhívjuk a biztosító ú.n. „assistance-szolgálatát”, de az is, ha a sípálya tövében egy idegen nyelvet beszélő hatósági embernek meséljük el a velünk történteket. Ha mindezt nem tiszta fejjel, átgondoltan tesszük, akkor a pontatlan, ám rögzített megfogalmazás akár az egyébként jogosan érvényesíthető igény elutasításához, vagy hosszas magyarázkodáshoz és olyan, költséges bizonyításhoz is vezethet, amely egyébként esetleg elkerülhető lett volna. A kár bejelentése, mint a biztosító későbbi szolgáltatásának alapja, nem csupán körültekintést, de speciális szakmai tudást is igényel, amennyiben mindenképpen a valóságot mondjuk: azt és annyit, amennyit a jogalkotó és a szerződés a károsulttól megkövetel. A késedelmes kárbejelentésnél a gyors, de pontatlan, utóbb korrigálandó nyilatkozat szinte mindig rosszabb, ám azért, ha lehet, ne késsünk: ha baj van, elérhető vagyok.

A biztosító nem a barátunk, hanem ellenérdekelt szerződéses partnerünk!

Sosem szabad elfelejteni, hogy a biztosító eleve, de legkésőbb a biztosítási esemény, vagy a kár bekövetkezését követően gazdasági érdekellentétbe kerül a biztosítottal. Törvényes együttműködési kötelezettségünknek mindenkor tegyünk eleget, bánatunkat azonban soha nem a kárszakértő vállán kell elsírni, hanem - sokkal inkább - az ügyvédünkén.

Dokumentálni, dokumentálni, dokumentálni!

Mivel Megbízómat jellemzően bizonyítási teher kötheti, az ellenbizonyításra pedig lehetősége van, az elszenvedett és az okozott kárt is részletesen, lehetőleg idő kijelzéssel működő eszközzel, dokumentálni kell: képekkel, videóval. A tanúk nevét és telefonszámát is célszerű feljegyezni. A kárhelyszínen lehetőleg csak annyiban változtassunk, és akkor is csak bizonyítható módon és mértékben, amennyiben arra a kárenyhítés érdekében szükség van.