Kinek segíthetek és miben?

Irodám egyetlen belföldi biztosítóval sem áll sem állandó, sem eseti kapcsolatban. Más szavakkal: elköteleztem magam a biztosítottak, károsultak, károkozók és a magyar biztosításügyben fantáziát látó befektetők mellett. Ezen a jövőben sem változtatok, így esetemben nem merülhet fel olyan belső konfliktus, amely hazai székhelyű biztosítók, valamint biztosítottak, károsultak és károkozók váltakozó képviseletéből adódhat.

Magánszemélyeknek és gazdasági társaságoknak egyaránt szívesen segítek. Hogy pontosan miben tudok a legtöbbet használni, alább olvasható.

Magánszemély károsultaknak segítek

 • tanácsadással a biztosítási szerződés megkötése előtt, a szerződés jog- és célszerűsége vizsgálata során

 • ha a biztosítási szerződés szerinti biztosítási esemény bekövetkezik (szenvedett kár), tanácsadással lehetőleg már az első biztosítói kapcsolatfelvétel előtt

 • a siker esélyeinek vizsgálatával, mérlegelésével, a bizonyítás kötelezettségének és lehetőségeinek feltérképezésével, annak érdekében, hogy Megbízóm tájékozott döntést hozhasson követelése érvényesítéséről

 • tanácsadással a kárrendezés folyamán, a jogszerű és méltányos egyezségkötéshez
 • peren kívüli képviselettel a károkozóval és - ha van ilyen - felelősségbiztosítójával, vagy a Megbízó saját biztosítójával szemben

 • képviselettel a Pénzügyi Békéltető Testület és bíróságok előtt, ideértve a sértetti jogi képviselet ellátását is a büntető eljárásban

Magánszemély károkozóknak segítek

 • peren kívüli képviselettel a károsulttal és a Megbízó saját felelősségbiztosítójával szemben
 • tanácsadással az egyezségkötéshez
 • képviselettel a bíróságok előtt

Vállalkozásoknak, ha szerződő felek, biztosítottak és/vagy károkozók, segítek

 • tanácsadással a biztosítási szerződés megkötése előtt a tervezet jog- és célszerűsége szempontjából, különös figyelemmel a Megbízó jellemző kockázataira, az irányadó jogra és joghatóságra

 • tanácsadással lehetőleg már az első biztosítói kapcsolatfelvétel előtt, ha a biztosítási szerződés szerinti biztosítási esemény bekövetkezik, vagy Megbízóm valakinek kárt okoz

 • a siker esélyeinek mérlegelésével: érdemes-e perbe bocsátkozni, vagy van más, célravezetőbb jogi megoldás

 • peren kívüli képviselettel a biztosítóval/felelősségbiztosítóval, a károkozóval vagy egyéb, helytállásra kötelezhető személlyel szemben

 • peres képviselettel a biztosítóval, a károkozóval vagy egyéb, helytállásra kötelezhető személlyel szemben, ha méltányos egyezség nem köthető vagy elévülés fenyeget

 • a Megbízóval szemben támasztott kártérítési és biztosítói megtérítési követelések elhárításával kapcsolatban

Vállalkozásoknak, ha a biztosításügybe invesztálni kívánó befektetők, segítek

 • biztosító társaságok, fióktelepek és biztosítási alkusz vagy többes ügynöki társaságok/fióktelepek alapításával, összeolvadásával, a tevékenységük pénzügyi felügyeleti engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadással és képviselettel.

  E téren Magyarországon nem kizárt módon Irodám rendelkezik a legnagyobb szakmai tapasztalattal, együttműködésünk azonban a tevékenység felvételével véget is ér, hiszen biztosítót ügyfelekkel szemben nem képviselek

 • külföldi befektetőknek jogi tanácsadással a magyar jogi környezetről és kötelező keretfeltételekről (General Good provisions)

 • külföldi székhelyű biztosítók és alkuszok, mint határon átnyúló szolgáltatók általános biztosítási szerződési feltételeinek véleményezésével, megfeleltetésükkel a magyar köz- és anyagi jog szabályainak

 • jogi termékfejlesztéssel bármely kár-, hitelfedezeti-, jogvédelmi, utas- és a felelősségbiztosítást illetően